ZAJĘCIA DODATKOWE

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach

Dlaczego Język Angielski ?

Znajomość języka angielskiego jest jedną z kluczowych umiejętności we współczesnym świecie. Możliwość nauki od najwcześniejszych lat życia umożliwia naturalną i swobodną komunikację. Dzieci, początkowo poprzez zabawę oraz poprzez stworzenie naturalnych dla nich sytuacji, nabywają swobody w komunikacji językowej. Nasze zajęcia prowadzone są różnymi metodami, głównie aktywizującymi min. powtarzanie, naśladowanie, ruch. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, na których dzieci mają kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach, tj. zwroty, reagowanie językowe. Mam nadzieję, że poprzez swobodne obycie się z językiem rozbudzę w nich ciekawość i chęć dalszej nauki.

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Rytmika to zajęcia, które ściśle łączą muzykę wraz z ruchem, gdzie muzyka ma rolę wiodącą, inspirującą tzn. narzuca ruch. Zajęcia mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Jest to odkrywanie tajników muzyki poprzez słuchanie, ruch ciała oraz tworzenie. Dziecko staje się bardziej wrażliwe na muzykę, wzbogaca własną wyobraźnię, poszukuje środków wyrazu tego, co słyszy. Dzieci na rytmice uczą się piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych takich jak flety proste, dzwonki czy tamburyny, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki jak dynamika czy agogika, reagując na nie poprzez ruch.

Łączenie ruchu z elementami muzyki wpływa w ogromnym stopniu na rozwój dziecka:
•   rozwija koordynację słuchowo - ruchową;
•   doskonali umiejętność podzielności uwagi i koncentracji;
•   wyrabia zdolność szybkiego reagowania ruchem na określone sygnały;
•   wpływa na umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni;
•   rozwija sprawność fizyczną;
•   stwarza okazję poznania nowych figur tanecznych;
•   daje możliwość reagowania gestem, ruchem, figurą na zmiany tempa, dynamiki i charakteru melodii.

Odpowiednio dobrana muzyka pozytywnie wpływa na funkcje całego organizmu. Może pobudzić dziecko do działania lub wywołać spadek emocji. Ułatwia zasypianie, stymuluje układ nerwowy. Jej systematyczne słuchanie rozwija wrażliwość oraz umiejętność odpowiedniego jej odbioru. Jednocześnie rytmika i zajęcia umuzykalniające pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który odkryty w tym wieku może być dalej rozwijany np. w szkole muzycznej. Zajęcia te wszechstronnie rozwijają dziecko – poprzez śpiew, taniec oraz grę na instrumentach – wszystko w formie zabawy.

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach
Domanice 36
08-113 Domanice

tel. +25 741 07 40
[email protected]

NIP: 821 262 95 40
REGON: 146440645

Konto: 27 1090 2688 0000 0001 2359 9177

 

Copyright © Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA

TOP