O NAS

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka

Misja Przedszkola Biedroneczka

  • Wychowujemy ludzi śmiałych, radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem, czujących się doskonale we współczesnym świecie, tolerancyjnych i empatycznych, rozwijających swoje talenty i wyobraźnię.

  • Dążymy do tego aby absolwenci naszego przedszkola osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

  • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej i pracujemy nad przezwyciężaniem trudności w ich rozwoju i edukacji przedszkolnej.

  • Dbamy o każde dziecko w sposób zindywidualizowany, realizuje zadania i programy, które wspierają start szkolny.

  •  Tworzymy warunki wyrównywania szans edukacyjnych.

Od 1 września 2011 roku wspólnie z profesjonalną kadrą dążymy do tego, by wszystkie dzieci czuły się w przedszkolu „bezpiecznie i chętnie uczestniczyły we wszystkich formach zajęć . Naszym celem jest prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w taki sposób, by dzieci pokochały świat, w którym żyją, by czuły się w nim szczęśliwe i bezpieczne. Chcemy, aby „Biedroneczka" w najpełniejszym zakresie realizowała potrzeby wszystkich wychowanków oraz oczekiwania Rodziców i Opiekunów. Duże znaczenie ma dla nas przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci niepełnosprawnych, dlatego nasze przedszkole jest placówką integracyjną z wykwalifikowaną kadrą do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i społecznych.

W Przedszkolu jest realizowana Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Domanicach
Domanice 36
08-113 Domanice

tel. +25 741 07 40
[email protected]

NIP: 821 262 95 40
REGON: 146440645

Konto: 27 1090 2688 0000 0001 2359 9177

 

Copyright © Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA

TOP